Friday, August 08, 20081 Comments:

At 10:21 AM, Blogger claudine said...

hi!!! po ang tagacamiguin island po ang mama ko at dating po akong pumamasok sa catarman central school pwede po bang malaman kung saan po nakatira si JAN T.BINGAT.

THANK YOU PO!!!!

 

Post a Comment

<< Home